Skillnaden mellan belastningstestning och stresstestning

Skillnader i belastningstestning och stresstestning
Programvarutestning

Stresstester hjälper dig förstå de övre gränserna för ett systems kapacitet.


Hur kommer ditt system att bete sig under extrem belastning?


Exempel på stresstester
Stresstestningsöversikt

Stresstestning utförs för att testa robustheten och stabiliteten hos webbplatsen eller programvaran under intensiv belastning.

Vid stresstester testas prestandan under varierande datamängder. Stresstester utförs för att hitta systemets beteende under högt tryck.

Kör tester från flera platser.

Kom igång
Vad är stresstestning?

Vad är stresstestning?

Stresstestning är en delmängd av prestandatester som görs för att kontrollera hur systemet beter sig under extrema belastningar och hur det återhämtar sig från fel.

I stresstester är belastningsgränsen över tröskeln för ett avbrott.
Get Started

Varför stresstester?

Stresstestning görs för att kontrollera om några oväntade fel inte skadar webbplatsens säkerhet eller integritet.

Du kan stresstesta dina webbplatser eller API:er med LoadFocus genom att använda den maximala varaktigheten och antalet virtuella samtidiga användare för affärsplanen.
Kom igång
load testing configuration rest api

Du förtjänar bättre testtjänster

Cloud Testing Services and Tools for Websites & APIs.Börja testa nu
jmeter testverktyg för molnbelastning
×