Röktestning är ett regelbundet belastningstest

Röktestning vid belastningstestning
Regular Load Test

Röktestning kontrollerar att de kritiska funktionerna fungerar bra.


Röktestning verifierar stabiliteten på din webbplats.


Röktestar en webbplats
Börja smått

Röktestning görs med minimal webbplatsbelastning och verifierar att webbplatsen eller API:et inte ger några fel under minimal belastning.

När röktesterna inte returnerar något fel, kan ett belastningstest för att kontrollera systemets prestanda utföras.

Kör tester från flera platser.

Kom igång
Röktestning verifierar stabilitet

Röktestning verifierar stabilitet

Målet med röktestning är att verifiera att build/webbplats/API klarar alla viktiga kontroller och gör den redo för nästa testnivå.

Röktestning kan utföras manuellt eller automatiserat enligt testkraven..
Get Started

När ska vi utföra röktestning?

Röktestning görs närhelst nya funktioner/funktioner skapas och utvecklare behöver en viss nivå av förtroende för att den nuvarande versionen klarar huvudkontrollerna.

Alla fel som uppstår på röktestnivån bör åtgärdas så snart som möjligt eftersom det kan vara en kritisk bugg eller ett problem som kan påverka även andra team och det kan påverka stabiliteten hos de nuvarande funktionerna.
Kom igång
load testing configuration rest api

Du förtjänar bättre testtjänster

Cloud Testing Services and Tools for Websites & APIs.Börja testa nu
jmeter testverktyg för molnbelastning
×