Rozdiel medzi záťažovým testovaním a záťažovým testovaním

Rozdiely v záťažovom a stresovom testovaní
Testovanie softvéru

Záťažové testy vám pomôžu pochopiť horné hranice kapacity systému.


Ako sa bude váš systém správať pri extrémnej záťaži?


Príklady stresového testovania
Prehľad záťažových testov

Záťažové testovanie sa vykonáva na testovanie robustnosti a stability webovej stránky alebo softvérovej aplikácie pri intenzívnej záťaži.

Pri záťažovom testovaní sa výkon testuje pri rôznych množstvách údajov. Záťažové testovanie sa vykonáva s cieľom zistiť správanie systému pod vysokým tlakom.

Spustiť testy z viaceré miesta.

Začíname
Čo je stresové testovanie?

Čo je stresové testovanie?

Záťažové testovanie je podmnožinou testovania výkonu, ktoré sa vykonáva s cieľom zistiť, ako sa systém správa pri extrémnom zaťažení a ako sa zotavuje po zlyhaní.

Pri záťažovom testovaní je limit zaťaženia nad prahom prerušenia.
Get Started

Prečo záťažové testovanie?

Stresové testovanie sa vykonáva s cieľom skontrolovať, či nejaké neočakávané zlyhania nepoškodia bezpečnosť alebo integritu webovej stránky.

Môžete záťažovo otestovať svoje webové stránky alebo API pomocou LoadFocus s použitím maximálneho trvania a počtu virtuálnych súbežných používateľov pre obchodný plán.
Začíname
load testing configuration rest api

Zaslúžiš si lepšie testovacie služby

Cloudové testovacie služby a nástroje pre webové stránky a rozhrania APIZačať testovať teraz
nástroj na testovanie zaťaženia cloudu jmeter
×