Konfigurácie testovania záťaže v LoadFocus

Konfigurácie testovania záťaže
V minútachNastavenie konfigurácie pre váš záťažový test
Definujte konfiguráciu záťažového testu

Testovanie záťaže je iteratívny proces, musíte začať v malom a opakovať záťažové testy pri väčšej záťaži, aby ste objavili bod zlomu vo svojej aplikácii, webovej lokalite alebo infraštruktúre.

Trvanie alebo počet iterácií vo vašom záťažovom teste môže byť dôležitým faktorom pri zisťovaní problémov, ako sú úniky pamäte alebo zníženie výkonu.

Spustiť testy z viaceré miesta.

Začíname
Konfigurácie požiadaviek

Konfigurácie požiadaviek

Nakonfigurujte metódu API pre svoju požiadavku (GET je predvolená metóda HTTP používaná pri načítavaní webovej lokality v ľubovoľnom prehliadači.

Môžete však spustiť API požiadavku ako POST, PUT, HEAD, OPTIONS, DELETE, pridať rôzne hlavičky, cookies, reťazce dotazov alebo základné možnosti autentifikácie k vašim požiadavkám.
Get Started

Pridať viacero žiadostí

Pre každú konfiguráciu záťažového testu môžete pridať viacero požiadaviek rôznych typov.

Povedzme, že chcete napodobniť volanie autentifikačného prihlasovacieho rozhrania API, aby ste extrahovali autentizačný token a použili ho v ďalšom volaní, kde len vytvoríte požiadavky GET simulujúce načítanie vašich stránok, ktoré sú chránené autentifikáciou. Môžete to urobiť pridaním jedného žiadosť za druhou v konfigurácii záťažového testu.
Začíname
load testing configuration rest api

Zaslúžiš si

lepšie testovacie služby


Cloudové testovacie služby a nástroje pre webové stránky a rozhrania API
Monitorovanie výkonnosti webových stránok
×