Δοκιμή ενυδάτωσης στη δοκιμή λογισμικού

Δοκιμή ενυδάτωσης στη δοκιμή λογισμικού
Εστίαση στην αξιοπιστία

Γίνεται δοκιμή εμποτισμού για να καθοριστεί εάν η υπό δοκιμή εφαρμογή μπορεί να αντέξει το συνεχές φορτίο.


Ανακαλύψτε ζητήματα απόδοσης και αξιοπιστίας θέτοντας το σύστημα υπό πίεση για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Γιατί πρέπει να κάνετε ένα τεστ εμποτισμού;
Ξεκινήστε από μικρή

Η δοκιμή εμποτισμού χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και τη βελτιστοποίηση πιθανών προβλημάτων, όπως διαρροές μνήμης, διαρροές πόρων ή υποβάθμιση που θα μπορούσαν να συμβούν με την πάροδο του χρόνου.

Το Soak testing ελέγχει ότι ο ιστότοπός σας δεν υποφέρει για τυχόν διαρροές μνήμης, που έχουν ως αποτέλεσμα επανεκκίνηση ή σφάλματα της εφαρμογής, εντοπίζει σφάλματα που σχετίζονται με τις συνθήκες αγώνα και διασφαλίζει ότι τα αρχεία καταγραφής σας περιστρέφονται και δεν εξαντλούν τον αποθηκευμένο χώρο αποθήκευσης δίσκου

Εκτέλεση δοκιμών από πολλαπλές τοποθεσίες.

Ξεκινήστε
Οφέλη από τη δοκιμή εμποτισμού

Οφέλη από τη δοκιμή εμποτισμού

Οι τακτικές δοκιμές εμποτισμού εγγυώνται την καταλληλότητα της εφαρμογής. Επίσης, εντοπίζει σφάλματα που δεν μπορούσαν να βρεθούν από άλλες δοκιμές φόρτωσης και απόδοσης.

Εντοπίζει την υποβάθμιση της απόδοσης που μπορεί να συμβεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, γι' αυτό πρέπει να πραγματοποιούνται δοκιμές εμποτισμού για μεγάλες περιόδους.
Get Started

Δοκιμή εμποτισμού στο LoadFocus

Η διάρκεια της δοκιμής εμποτισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον μία ώρα και να την παρατείνετε εάν δεν εντοπιστεί πρόβλημα. Ο χρόνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατά την εκτέλεση δοκιμών εμποτισμού, καθώς ορισμένα ζητήματα εξαρτώνται από τον χρόνο και όχι από τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών.

Η εκτέλεση δοκιμών εμποτισμού με το LoadFocus σάς βοηθά να ανακαλύψετε πόσο βιώσιμη είναι η υποδομή του ιστότοπού σας με την πάροδο του χρόνου
Ξεκινήστε
load testing configuration rest api

Αξίζετε καλύτερες

υπηρεσίες δοκιμών


Υπηρεσίες και εργαλεία δοκιμής cloud για ιστότοπους και API.
Παρακολούθηση απόδοσης ιστότοπου
×