Rozdíl mezi zatěžovacím testováním a stresovým testováním

Rozdíly Zatěžovacího testování a stresového testování
Testování softwaru

Stresové testy vám pomohou pochopit horní limity kapacity systému.


Jak se bude váš systém chovat při extrémní zátěži?


Příklady stresového testování
Přehled stresového testování

Stresové testování se provádí k testování robustnosti a stability webu nebo softwarové aplikace pod intenzivní zátěží.

V rámci stresového testování je vyhodnocována výkonnost pod různými množstvími dat. Stresové testování se provádí k zjištění chování systému pod vysokým tlakem.

Spustit testy z více lokalit.

Začít
Co je zatěžovací zkouška?

Co je zatěžovací zkouška?

Zatěžovací zkouška je podsoubor výkonnostního testování, který se provádí, aby se zjistilo, jak se systém chová při extrémních zatíženích a jak se zotavuje z selhání.

Při zatěžovací zkoušce je limit zatížení nad prahovou hodnotou pro selhání.
Get Started

Proč provádět zatěžovací zkoušky?

Zatěžovací zkoušky se provádějí proto, aby se zkontrolovalo, zda nečekané selhání nepoškodí bezpečnost nebo integrity webové stránky.

Můžete zatěžovat své webové stránky nebo rozhraní API pomocí LoadFocus pomocí maximální doby trvání a počtu virtuálních současných uživatelů pro plán podnikání.
Začít
load testing configuration rest api

Zasloužíte si lepší služby testování

Posílejte svůj digitální zážitek! Komplexní a uživatelsky přívětivá cloudová platforma pro zatížení a rychlost testování a sledování.Začít testovat nyní
Nástroj pro testování zatížení jmeter cloud
×