Porozumění zátěžovému testování při testování softwaru

Testování zátěže v testování softwaru

Zátěžové testování je typ testování softwaru, nefunkční typ testování, který se provádí za účelem pochopení chování systému, webové stránky při zatížení.


Testování zátěže se používá k identifikaci, zda se web chová dobře při zatížení nebo ne. Cíle zátěžového testování:


Proces zátěžového testování v testování softwaru
Nastavení testovacího prostředí

Prostředí, kde se bude zátěžový test provádět, musí být nastaveno a musí co nejvíce napodobovat produkční prostředí. Pro proces zátěžového testování by bylo ideální pracovní nebo předprodukční prostředí.

Specifikace sítě, infrastruktury, databáze, hardwaru a softwaru by měly být nastaveny co nejblíže produkčnímu prostředí.

Spustit testy z více míst.

Začínáme
Vytvoření a provedení scénářů zátěžového testu

Vytvoření a provedení scénářů zátěžového testu

Musíme definovat výkonnostní kritéria, počet souběžných uživatelů, dobu náběhu a kroky a dobu trvání zátěžového testu.

Provedení zátěžového testu z různých cloudových umístění by mělo proběhnout po vytvoření scénářů zátěžového testu. Zatížení serverů je emulováno pomocí více cloudových serverů, aby se úloha prováděla paralelně.
Get Started

Analýza výsledků testů

Toto je nejdůležitější krok procesu zátěžového testování, krok, ve kterém analyzujeme úzká místa výkonu a obdržené metriky výkonu.

Pomocí LoadFocus lze všechny tyto metriky snáze pochopit pomocí interaktivních grafů se všemi metrikami výkonu, kódy odpovědí a chybami.
Začínáme
load testing configuration rest api

Zasloužíte si

lepší testovací služby


Cloudové testovací služby a nástroje pro webové stránky a rozhraní API.
×