Εναλλακτική Blazemeter: LoadFocus καλύπτει καλά τις ανάγκες των προγραμματιστών και των ομάδων λογισμικού

Γιατί να επιλέξετε LoadFocus αντί του Blazemeter;

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε την καλύτερη εναλλακτική Blazemeter.Νέα σενάρια δοκιμών φόρτωσης
Κλιμακώστε πιστοποιητικές δοκιμές φόρτωσης με περισσότερα από 20.000 επιτρεπτούς συνδιασμένους χρήστες ανά δοκιμή.

LoadFocus εκτελείται στον browser, οπότε δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτα.

Εκτελέστε δοκιμές από πολλαπλές τοποθεσίες.

Εικονικοί Χρήστες ανά διάρκεια / επαναλήψεις

Εικονικοί Χρήστες ανά διάρκεια / επαναλήψεις

Επιλέξτε μεταξύ διαφορετικών σεναρίων δοκιμής φορτίου για μια καλύτερη προσομοίωση των χρηστών που προσπαθούν να προσπελάσουν την εφαρμογή σας.

Ρυθμίστε τη διάρκεια για να εντοπίσετε τη συμπεριφορά της εφαρμογής όταν x πελάτες συνδέονται στην εφαρμογή ταυτόχρονα κατά μια περίοδο χρόνου.

Εκτεταμένη διαμόρφωση δοκιμής φορτίου

Σχεδιάστε τις αιτήσεις σας όπως επιθυμείτε για να ταιριάξετε στο σενάριο δοκιμής.

Υποστηρίζουμε όλες τις μεθόδους REST, επίσης Παράμετρο Ερωτήματος, Κεφαλίδες, Τσιπ ή Βασική Πιστοποίηση HTTP.
Εκτεταμένη διαμόρφωση δοκιμής φορτίου

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το Καλύτερο

Blazemeter Εναλλακτική


LoadFocus προσφέρει Υπηρεσίες και Εργαλεία Έλεγχου Συμβατικότητας στο Νέφος για Ιστοσελίδες & APIs
×