Taurus Alternativa: LoadFocus - Cloud Load Testing Platform

Taurus Alternativy a podobné software

Začněte používat nejlepší alternativu Taurusu.


LoadFocus je Taurus alternativou, která nabízí komplexní cloud testovací platformu pro webové stránky a API se zatížením testování, funkcionalitou zatížení Apache JMeter a dokonce i sledováním rychlosti stránky!


Nové scénáře testů zatížení
Škálovat realistické testy zatížení s více než 20 000 virtuálními současnými uživateli na test.

LoadFocus běží v prohlížeči, takže není nutné nic instalovat.

Spustit testy z více umístění.

Virtuální uživatelé na dobu / opakování

Virtuální uživatelé na dobu / opakování

Vyberte si mezi různými scénáři zatěžovacího testování pro lepší simulaci uživatelů, kteří přistupují k vaší aplikaci.

Konfigurace trvání pro identifikaci chování aplikace, když se x klientů připojí k aplikaci paralelně během období.

Rozsáhlá konfigurace zatěžovacího testu

Navrhněte vaše požadavky, jak chcete, aby vyhovovaly vašemu testovacímu scénáři.

Podporujeme všechny metody REST, také dotazovací parametry, hlavičky, cookies nebo základní ověřování HTTP.
Rozsáhlá konfigurace zatěžovacího testu

Začněte používat nejlepší

Taurus Alternativa


LoadFocus nabízí Cloud Testovací služby a nástroje pro webové stránky a API
×