Säkerställ hög prestanda för dina vårdsystem
Testa din infrastruktur effektivt

LoadFocus är den perfekta lösningen för vårdgivare som behöver säkerställa att deras vårdsystem kan hantera hög trafik och leverera sömlös patientvård.Hur LoadFocus kan hjälpa vårdgivare att leverera högpresterande system

LoadFocus är den perfekta lösningen för vårdgivare som behöver säkerställa att deras vårdsystem kan hantera hög trafik och leverera sömlös patientvård.Med fokus på lasttestning, prestandaövervakning och handlingsbara insikter hjälper LoadFocus vårdgivare att effektivt testa sin infrastruktur och uppnå sömlös patientvård.

Säkerställ hög prestanda för dina vårdsystem med LoadFocus: Den smarta lösningen för vårdgivare.Fördelar för vårdgivare

Effektiva, analytiska, tekniska skickliga, problemlösare, samarbetande

Testa din infrastruktur effektivt


Säkerställ hög prestanda


LoadFocus hjälper vårdgivare att säkerställa hög prestanda för deras vårdsystem genom att ge dem exakta och pålitliga lasttester och prestandamonitorering.

Effektivt testa infrastruktur


LoadFocus hjälper vårdgivare att effektivt testa sin infrastruktur genom att simulera verklig trafik och identifiera trösklar och svagheter.
Hur LoadFocus kan hjälpa vårdgivare att leverera högpresterande system

Fördelar för vårdgivare

Effektiva, analytiska, tekniska skickliga, problemlösare, samarbetande

Testa din infrastruktur effektivt


Uppnå sömlös patientvård


LoadFocus hjälper vårdgivare att uppnå sömlös patientvård genom att identifiera prestandaproblem innan de blir kritiska och ge handlingbara insikter för förbättring.

Förbättra systemprestanda


LoadFocus hjälper vårdgivare att förbättra systemprestandan genom att identifiera prestandatrösklar och ge rekommendationer för optimering.


Läs mer. Läs på vår blogg.

Du förtjänar bättre testtjänster

Cloud Testing Services and Tools for Websites & APIs.Börja testa nu
jmeter testverktyg för molnbelastning


Ett nyhetsbrev som väcker glädje

Få aviseringar om våra kommande funktioner och artiklar.×