Spustit testy zatížení webových stránek v cloudu

Nástroj pro testování cloudového zatížení pro webové stránky a rozhraní API

Nástroj pro testování zátěže z více cloudových oblastí pro načtení testování výkonu vašeho webu / API a zvýšení rychlosti bez nutnosti konfigurace z prohlížeče.Nástroj pro testování zátěže z více cloudových oblastí pro načtení testování výkonu vašeho webu / API a zvýšení rychlosti bez nutnosti konfigurace z prohlížeče.
Objevte problémy se zátěží a výkonem dříve, než to udělají vaši uživatelé.
Trusted by thousands of companies

ALL OVER THE WORLD


Spustit testy zatížení webových stránek v cloudu
Nové scénáře zátěžového testu

Škálování realistických zátěžových testů s více než 10 000 virtuálními souběžnými uživateli na jeden test.
LoadFocus běží v prohlížeči, takže není třeba nic instalovat.

Spustit testy z více míst.

Začínáme

Virtuální uživatelé na dobu trvání / iterace

Vyberte si mezi různými scénáři testování zátěže pro lepší simulaci uživatelů přistupujících k vaší aplikaci.
Konfigurace doby trvání k identifikaci chování aplikace, když se x klienti připojí k aplikaci paralelně po určitou dobu.

Nakonfigurujte počet opakování, abyste zkontrolovali chování aplikace, když se x klienti připojí xkrát k vaší aplikaci.
Get Started

Rozsáhlá konfigurace zátěžového testu

Navrhněte své požadavky tak, jak chcete, aby odpovídaly vašemu testovacímu scénáři.
Podporujeme všechny metody REST, také parametry dotazu, záhlaví, soubory cookie nebo základní ověřování HTTP.
Začínáme

Výsledky zátěžového testu v reálném čase

Kompletní analýza a výsledky v reálném čase

Výsledky testů živého zatížení vám pomohou pochopit chování vaší aplikace v reálném čase.
Upravte a znovu spusťte testy, abyste pochopili, jak se mění výkon vaší aplikace při zvyšování / snižování zatížení.
Get Started

Complete Performance Metrics

Používejte analytiku s intuitivními interaktivními grafy k pochopení chování testované aplikace.
Zobrazí se tipy na aktuální výsledky, jak pokračovat s dalším testem zátěže.

Zkontrolovat dobu odezvy, latenci, hity za sekundu, propustnost za sekundu, směrodatná odchylka, percentily 50., 90., 99.
Get Started

Kódy chyb a odpovědí

Analýza chyb výsledků a kódy odpovědí s vysvětlením možných problémů.
Interaktivní grafy pro lepší pochopení přesného času a počtu virtuálních uživatelů, když se objevily chyby.
Začínáme
errors-and-response-codes

Integrace testování zátěže

Testování zátěže pomocí rozšíření pro Chrome

Vytvářejte a kontrolujte výsledky pro zátěžové testy webu a API a testy rychlosti webu.
Bezplatné cloudové webové stránky a rozšíření API pro testování zatížení pro Chrome pro vytváření a provozování bezplatných webových stránek a testů zatížení API a testů rychlosti.
Nainstalujte si rozšíření Chrome
load-testing-chrome-extension

Testování zátěže pomocí pluginu Jenkins CI

Použijte akce Post build a definujte limity testů zátěže, abyste označili build nestabilní nebo FAILED.
Naplánujte své testy uvnitř Jenkins CI, abyste mohli sledovat selhání a úzká místa aplikace.
Nainstalovat Jenkins Plugin
load-testing-chrome-extension

Zasloužíte si

lepší testovací služby


Cloudové testovací služby a nástroje pro webové stránky a rozhraní API.
Sledování výkonu webových stránek

Další informace. Přečtěte si na našem blogu.

×