LoadFocus Podmínky služby

Aktualizováno 27. července 2020

Tento přeložený text je poskytován pouze pro informační účely a v případě jakékoli nesouladu mezi touto verzí a anglickou verzí platí poslední.

Používáním webové stránky LoadFocus.com („Stránka“), služby testování webových stránek nebo jakýchkoli služeb společnosti LoadFocus LTD („Služba“) souhlasíte s tím, že jste vázáni následujícími podmínkami služby („Podmínky služby“).
„LoadFocus LTD“ nebo „my“ nebo „nás“ se odkazuje na vlastníka nebo provozovatele stránky a poskytovatele služby. LoadFocus LTD je společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 9554514.
LoadFocus LTD si vyhrazuje právo aktualizovat, měnit nebo měnit podmínky služby kdykoli bez upozornění. Jakékoli nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují současnou stránku nebo službu, včetně uvolnění nových nástrojů a zdrojů, se řídí podmínkami služby. Pokračování v používání stránky nebo služby po takových změnách bude považováno za souhlas s těmito změnami a vaše souhlas s tím, abyste byli těmito změnami vázáni. Nejaktuálnější verzi Podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na: Podmínky služby.
Porušení nebo nedodržení kteréhokoli z níže uvedených podmínek vede k ukončení vašeho účtu (jak je definováno níže) bez upozornění na vás nebo odpovědnosti nás. Používáním webu souhlasíte a chápete, že společnost LoadFocus LTD nebude odpovědná nebo zodpovědná za jakékoli chyby, nepresnosti, nevhodné nebo urážlivé obsahy, kterým můžete být vystaveni, a dále souhlasíte, že web používáte na vlastní riziko.

Podmínky účtu

1. Pro používání webu nebo služby musíte mít 18 let nebo více.
2. Musíte poskytnout své právní celé jméno, platnou e-mailovou adresu a jakékoli další požadované informace pro vytvoření účtu pro používání a přístup k službě („Účet“).
3. Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti a důvěrnosti vašeho účtu a hesla. LoadFocus LTD nebude odpovědný za jakékoli ztráty nebo škody z vaší neschopnosti splnit tento bezpečnostní závazek.
4. Jste zodpovědní za veškerý obsah zveřejněný a činnosti, které se odehrávají pod vaším účtem (i když je obsah zveřejňován ostatními, kteří mají účty pod svým účtem).
5. Nemůžete používat web nebo službu na aplikacích nebo webových stránkách, kde nemáte práva. Můžete používat web nebo službu pouze na vlastních aplikacích nebo webových stránkách. LoadFocus LTD nebude odpovědný za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody vzniklé z používání webu nebo služby na neautorizovaných aplikacích / webových stránkách nebo aplikačních programových rozhraních (API).
6. Nemůžete používat web nebo službu pro jakýkoli nezákonný nebo neoprávněný účel. Nesmíte, při používání webu nebo služby, porušovat jakékoli platné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale nejen zákonů o autorských právech).

Podmínky účtování

1. Pro placené účty je vyžadována platná kreditní karta. Bezplatné účty nejs
2. Služba je účtována předem na měsíční nebo roční bázi v závislosti na vašem plánu a není vratná. Nejsou poskytovány žádné náhrady nebo kredity za částečné období služby, refundace za upgrady/downgrade, ani náhrady za měsíce nepoužité s otevřeným účtem. Z důvodu omezení pochybností bude váš plán automaticky obnoven na konci vašeho současného období nebo plánu na měsíční nebo roční bázi (v závislosti na vašem plánu) dokud jej nebudete zrušit v souladu se sekcí „Zrušení a ukončení“.
3. Všechny poplatky jsou vyjma všech daní, příspěvků nebo povinností ukládaných daňovými orgány a vy jste zodpovědní za platbu všech těchto daní, příspěvků nebo povinností.
4. Pro jakékoli upgrady nebo downgrade úrovně plánu, bude vaše kreditní karta, kterou jste poskytli, automaticky účtovány na nové sazbě ve vašem dalším účetním cyklu.
5. Snížení úrovně vašeho účtu nebo plánu může způsobit ztrátu obsahu, funkcí nebo kapacity vašeho účtu. LoadFocus LTD za takovou ztrátu nepřijímá žádnou odpovědnost.

Zrušení a ukončení

1. Jste zodpovědní výhradně za správné zrušení vašeho účtu. Požadavek na zrušení vašeho účtu emailem nebo telefonicky se nepovažuje za zrušení. Váš účet můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz „Účet“ v globálním navigačním panelu v pravém horním rohu obrazovky na stránce.
2. Všechen obsah vašího plánu Pro nebo Business bude okamžitě odstraněn z webu po zrušení. Tyto informace nelze obnovit, jakmile je váš účet zrušen.
3. Pokud zrušíte svůj účet nebo plán před koncem vaší aktuální zaplacené doby, vaše zrušení bude ihned účinné a nebudete opětovně účtováni. Za nevyužité období při zrušení nebudou poskytnuty žádné vrácení peněz.
4. Společnost LoadFocus LTD může okamžitě a bez upozornění ukončit vaše účet, pokud se významně poruší Podmínky služby nebo pokud se podvodně používá nebo zneužívá webová stránka nebo služba. V případě takového ukončení nebudete mít nárok na vrácení peněz.
5. LoadFocus LTD má výlučné právo na pozastavení nebo ukončení vašeho účtu a odmítnutí veškeré současné nebo budoucího používání služby nebo jiných služeb LoadFocus LTD zejména z jakéhokoliv důvodu. Takové ukončení služby bude mít za následek deaktivaci nebo smazání vašeho účtu nebo přístupu k vašemu účtu a ztrátu a vzdání se všech obsahů ve vašem účtu. LoadFocus LTD si vyhrazuje právo odmítnout službu komukoliv z jakéhokoliv důvodu kdykoliv.

Změny služby a ceny

1. Společnost LoadFocus LTD si vyhrazuje právo kdykoli a z času na čas měnit nebo zastavit dočasně či trvale web nebo službu (nebo její část) bez upozornění.
2. Ceny všech služeb, včetně, ale nejenom měsíčních a ročních poplatků za předplatné služby, se mohou změnit s 30 denním upozorněním od nás. Takové upozornění může být kdykoliv poskytnuto prostřednictvím umístění změn na stránky (https://www.loadfocus.com/). Vaše další používání Služby poté představuje vaši dohodu o této cenové změně.
3. Společnost LoadFocus LTD není vám ani žádné třetí straně zodpovědná za jakékoliv změny, změny cen, přerušení nebo ukončení webu nebo služby.

Autorské právo a vlastnictví obsahu

1. Všechen obsah nebo materiály, které jste zveřejnili nebo poskytli, musí být v souladu s britským autorským právem a jakýmikoliv dalšími příslušnými zákony.
2. Nenavrhujeme žádná práva duševního vlastnictví nad obsahem nebo materiálem, který jste poskytli nebo nahráli na web nebo v souvislosti s Službou. Obsah nebo materiál, který jste poskytli nebo nahráli, zůstává ve vašem vlastnictví a potvrzujete, že máte veškerá práva ve všech obsazích nebo materiálech, které jste nahráli nebo poskytli, nebo jinak plnou moc, licenci, souhlasy a oprávnění v obsahu nebo materiálu, který jste nahráli na web nebo poskytli v souvislosti s Službou. Nastavením stránek pro sdílení veřejně souhlasíte s tím, že ostatní budou moci zobrazovat a sdílet váš obsah nebo materiál.
3. Souhlasíte s tím, že materiály nebo obsah nahraný nebo poskytnutý vámi neporušují práva žádné třetí strany a nejsou v žádném případě nezákonné pro vás je nahrát nebo poskytnout, a dále se zavazujete, že nahradíte a ochráníte LoadFocus LTD, jeho úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce proti veškerým třetím stranám, ztrátám nebo škodám vzniklým v důsledku obsahu nebo materiálu nahraného nebo poskytnutého vámi.
4. LoadFocus LTD neprovádí předem žádné kontroly obsahu, ale LoadFocus LTD a jeho zmocněnec mají právo (ale ne povinnost) ve svém výlučném uvážení odmítnout nebo odstranit jakýkoli obsah, který je k dispozici prostřednictvím stránek nebo služby.
5. Vzhled a pocit ze stránky je autorským dílem ©2020 LoadFocus LTD Všechna práva vyhrazena. Bez písemného svolení od LoadFocus LTD nesmíte duplikovat, kopírovat nebo znovu používat jakoukoli část HTML / CSS, Javascriptu nebo vizuálních designových prvků nebo konceptů.

Obecné podmínky

1. Vaše používání webu je na vlastní riziko. Web a služba jsou poskytovány „tak jak jsou“ a „dle dostupnosti“.
2. Technická podpora je poskytována pouze placeným účastníkům a je k dispozici pouze prostřednictvím e-mailu.
3. Chápete, že společnost LoadFocus LTD využívá externí dodavatele nebo prodejce a partnery pro poskytování hostingových služeb, které jsou nezbytné pro provoz webu a služeb.
4. Nesmíte měnit, přizpůsobovat nebo hackovat web nebo jiný web tak, aby se z něj zdálo, že je spojen s webem, službou nebo společností LoadFocus LTD.
5. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat část webu nebo služby bez předchozího písemného souhlasu společnosti LoadFocus LTD.
6. Můžeme, ale nemáme povinnost, odstraňovat obsah a účty obsahující obsah, který podle našeho uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, ohrožující, kalumnní, defamující, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušuje práva třetí strany nebo tyto Podmínky služby.
7. Verbální, fyzické, písemné nebo jiné zneužívání (včetně hrozeb zneužívání nebo pomsty) jakéhokoli zákazníka, zaměstnance, člena, agenta, ředitele nebo člena společnosti LoadFocus LTD bude mít za následek okamžité ukončení vašeho účtu bez jakékoli odpovědnosti společnosti LoadFocus LTD.
8. Chápete, že technické zpracování a přenos webu nebo služby, včetně vašeho obsahu, může být přenášeno nešifrované a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě a (b) změny pro přizpůsobení se technickým požadavkům připojovacích sítí nebo zařízení.
9. Nesmíte nahrávat, odesílat, hostovat nebo přenášet nevyžádané e-maily, krátké zprávy (SMS) nebo „spam“ zprávy.
10. Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.
11. Pokud vaše používání šířky pásma překročí 500 MB/měsíc, nebo významně překročí průměrné používání šířky pásma (určené výhradně společností LoadFocus LTD) ostatními zákazníky LoadFocus, vyhrazujeme si právo okamžitě zakázat váš Účet nebo omezit hostování souborů, dokud nedokážete snížit svůj spotřebu šířky pásma.
12. LoadFocus LTD nezaručuje, že (i) služba splní vaše konkrétní požadavky, (ii) web nebo služba bude neustálá, včasná, bezpečná nebo bezchybná, (iii) výsledky, které mohou být získány při použití webu nebo služby, budou přesné nebo spolehlivé, (iv) kvalita všech produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo získaných od společnosti LoadFocus LTD, splní vaše očekávání nebo bude vhodná pro konkrétní účel, a (v) jakékoli chyby v webu nebo službě budou opraveny.
13. Rozhodně pochopíte a souhlasíte, že LoadFocus LTD není zodpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné ztráty nebo výjimečné škody, včetně, ale ne omezeno na, škody způsobené ztrátou zisku, dobré vůle, použití, dat nebo jiných nehmotných ztrát (dokonce i tehdy, když LoadFocus LTD byl informován o možnosti takové ztráty nebo škody), vyplývajících z: (i) použití nebo neschopnosti používat web nebo službu; (ii) náklady na náhradní zboží a služby, vyplývající z jakéhokoli zboží, dat, informací nebo služeb, které byly zakoupeny nebo získány, nebo zpráv, které byly obdrženy, nebo transakcí, které byly prováděny na webu nebo prostřednictvím služby; (iii) neoprávněný přístup nebo úprava vašich přenosů nebo dat; (iv) prohlášení nebo jednání jakékoli třetí strany na webu nebo službě; (v) nebo jakákoli jiná záležitost týkající se webu nebo služby.
14. Neúspěch společnosti LoadFocus LTD v uplatnění nebo vynucování jakéhokoli práva nebo ustanovení Smluvních podmínek nesmí být považován za vzdání se takového práva nebo ustanovení. Smluvní podmínky tvoří celou smlouvu mezi vámi a společností LoadFocus LTD a řídí váš vztah s Službou, a představují náhradu předchozích smluv mezi vámi a společností LoadFocus LTD (včetně, ale nejenom, předchozích verzí Smluvních podmínek).
15. Otázky týkající se Podmínek služby by měly být zaslány na contact@loadfocus.com.

×