Rapporter för dina belastningstester

PDF-rapporter för belastningstester
Anpassningsbara rapporter

Anpassningsbara PDF-rapporter för belastningstestverktyg.


Detaljerade rapporter hjälper dig att lokalisera problem och flaskhals.


PDF-rapporter i ett ögonkast
Generera rapport

LoadFocus, genererar en fullständig testrapport med diagram och tabeller, du kan ladda ner PDF-rapporterna och dela dem med andra team eller intressenter.

Klicka på PDF-rapportknappen i listan över belastningstester, eller från belastningstestresultaten för att visa/redigera/ladda ner PDF-rapporten.

Kör tester från flera platser.

Kom igång
Anpassa PDF-rapporter

Anpassa PDF-rapporter

Ladda upp din egen företagslogotyp för en bättre varumärkes- och vitmärkningsupplevelse.

Dra och släpp diagram för att ordna om objekten i rapporten. Spara rapportmallar för att enkelt generera rapporter med anpassade diagram och prestandamått.
Get Started

Fel och varningar i rapporten

Antal förfrågningar med fullständig lista över svarskoder finns i PDF-rapporten. En fullständig förklaring av felen kan också vara användbar för att förstå vilka problem som orsakar felen.

Diagram med tidslinefel och varningar visas också för att förstå hur ökad belastning på din webbplats påverkar din webbplats eller API. Omdirigerings-, klient- och serverfel visas också.
Kom igång
load testing configuration rest api

Du förtjänar bättre testtjänster

Cloud Testing Services and Tools for Websites & APIs.Börja testa nu
jmeter testverktyg för molnbelastning
×