Generovať testy z viacerých svetových miest

Vyberte umiestnenie pre nový test záťaže, test záťaže JMeter alebo test rýchlosti webu.

Upravte test, aby ste zmenili umiestnenie pred každým spustením.
Spustite testy a vyberte inú geografickú polohu.

Začíname
cloud locations for new test

Výhody viacerých geografických polôh

Test skutočných vzorov koncových používateľov
Skontrolujte server, či neobsahuje potenciálne problémy so súbežnosťou, vyrovnávacou pamäťou, súbormi cookie alebo reláciou
Testovanie rôznych parametrov klientskej siete
Skontrolujte schopnosť servera aplikácie prepnúť pri zlyhaní
Testovanie hardvérových prostriedkov na viacerých geografických miestach

Začíname
Výhody viacerých geografických polôh

Vyberte miesto pre záťažové testy

Pred spustením akéhokoľvek záťažového testu vyberte požadované miesto

Upravte záťažový test, aby ste ho znova spustili z iného miesta a pochopili zmeny vo výsledkoch.

Začíname
Vyberte miesto pre záťažové testy

Vyberte miesto pre záťažové testy JMeter

Pred spustením akéhokoľvek testu zaťaženia JMeter vyberte požadované miesto

Vyberte si miesto na simuláciu scenára skutočného používateľa so záťažou vloženou z konkrétneho miesta.
Nahrajte svoj testovací skript JMeter (.jmx) a nakonfigurujte požadované zaťaženie zo špecifikovaných umiestnení cloudu.

Začíname

Vyberte miesto pre testy rýchlosti webových stránok

Pred spustením akéhokoľvek testu rýchlosti webových stránok vyberte požadované umiestnenie

Upravte test rýchlosti, aby ste ho znova spustili z iného miesta a pochopili zmeny vo výsledkoch.

Začíname
Vyberte miesto pre testy rýchlosti webových stránok

Zaslúžiš si lepšie testovacie služby

Cloudové testovacie služby a nástroje pre webové stránky a rozhrania APIZačať testovať teraz
nástroj na testovanie zaťaženia cloudu jmeter

Viac informácií. Prečítajte si na našom blogu.

×