Visual Regression Tool för webbplatser från molnet

Visuellt testverktyg för att öka förtroendet för distribution. Identifiera potentiella visuella problem. Distribuera med självförtroende när du kör dina nya ändringar genom vårt lättanvända verktyg för jämförelse av skärmdump.
Visuellt testverktyg som ökar ditt förtroende för distribution

Det visuella regressionstestet misslyckas om skillnaderna mellan de två sidorna är högre än ett inställt tröskelvärde ("tolerans" kan ställas in från 0% till 90%).

Kör visuella jämförelsetester i molnet

Välj Staging and Production domains

Lägg till staging- och produktionswebbplatser för att köra visuell jämförelse mot varandra
Screenshot Comparison Service markerar automatiskt skillnader i element på webbsidan för snabb felsökning.
Ta skärmdumpar på webbplatsen och jämför de genererade bilderna och identifiera skillnader pixel för pixel

Börja testa nu
new-website-test

Se skärmdumpar sida vid sida

En jämförelsebild visas bredvid resultatets skärmdump som belyser skillnaderna i rött.

Till exempel: www.example-staging.com vs. www.example.com
Detta kör en jämförelse mellan pixlar och pixlar på varje skärmdump och markeras för att leta efter skillnader

Börja testa nu
visual regression testing differences

Chrome Extension för visuell regression

Kör visuella regressionstester från Chrome Extension-verktyget

Öppna bara tillägget och kör de definierade testerna.
Resultaten kommer att finnas tillgängliga på några sekunder och detta kör en jämförelse mellan pixlar för pixlar på varje skärmdump som definierats i ditt test och markeras för att leta efter skillnader

Börja testa nu
chrome extension for visual regression testing tool

Du förtjänar bättre testtjänster


Cloud Testing Services and Tools for Websites & APIs.
×