Visual Regression Tool för webbplatser från molnet

Visuellt testverktyg för att öka förtroendet för distribution. Identifiera potentiella visuella problem. Distribuera med självförtroende när du kör dina nya ändringar genom vårt lättanvända verktyg för jämförelse av skärmdump.
Visuellt testverktyg som ökar ditt förtroende för distribution

Det visuella regressionstestet misslyckas om skillnaderna mellan de två sidorna är högre än ett inställt tröskelvärde ("tolerans" kan ställas in från 0% till 90%).

Kör visuella jämförelsetester i molnet

Välj Staging and Production domains

Lägg till staging- och produktionswebbplatser för att köra visuell jämförelse mot varandra
Screenshot Comparison Service markerar automatiskt skillnader i element på webbsidan för snabb felsökning.
Ta skärmdumpar på webbplatsen och jämför de genererade bilderna och identifiera skillnader pixel för pixel

Börja testa nu
new-website-test

Se skärmdumpar sida vid sida

En jämförelsebild visas bredvid resultatets skärmdump som belyser skillnaderna i rött.

Till exempel: www.example-staging.com vs. www.example.com
Detta kör en jämförelse mellan pixlar och pixlar på varje skärmdump och markeras för att leta efter skillnader

Börja testa nu
visual regression testing differences

Du förtjänar bättre testtjänster

Cloud Testing Services and Tools for Websites & APIs.Börja testa nu
jmeter testverktyg för molnbelastning
×