Hulpprogramma voor visuele regressie voor websites uit de cloud

Visuele testtool om het vertrouwen in de implementatie te vergroten. Identificeer mogelijke visuele problemen. Implementeer met vertrouwen wanneer u uw nieuwe wijzigingen uitvoert via onze gebruiksvriendelijke tool voor het vergelijken van schermafbeeldingen.
Visuele testtool die het vertrouwen in uw implementatie vergroot

De visuele regressietest mislukt als de verschillen tussen de twee pagina's groter zijn dan een ingestelde drempel (“tolerantie” kan worden ingesteld van 0% tot 90%).

Voer visuele vergelijkingstests uit in de cloud

Kies Staging- en Productiedomeinen

Staging- en productiewebsites toevoegen om visuele vergelijking met elkaar uit te voeren
De Screenshot Comparison Service zal automatisch verschillen in elementen op de webpagina markeren voor snelle foutopsporing.
Maak website-screenshots en vergelijk de gegenereerde afbeeldingen en identificeer de verschillen pixel voor pixel

Start nu met testen
new-website-test

Zie Screenshots naast elkaar

Er wordt een vergelijkingsafbeelding weergegeven naast de schermafbeelding van het resultaat waarin de verschillen in rood worden gemarkeerd.

Bijvoorbeeld: www.example-staging.com vs. www.example.com
Hiermee wordt een pixel-voor-pixel vergelijking uitgevoerd op elke pagina-screenshot en wordt gemarkeerd om naar verschillen te zoeken

Start nu met testen
visual regression testing differences

Visuele regressie Chrome-extensie

Voer visuele regressietests uit vanuit de Chrome Extension-tool

Open gewoon de extensie en voer de gedefinieerde tests uit.
Resultaten zijn binnen enkele seconden beschikbaar en dit zal een pixel-voor-pixel vergelijking uitvoeren op elke pagina-screenshot die in je test is gedefinieerd en zal markeren om naar verschillen te zoeken

Start nu met testen
chrome extension for visual regression testing tool

Je verdient

betere testdiensten


Cloudtestservices en -tools voor websites en API's.
×