API-bewaking

Met API-monitoring van LoadFocus ben je in staat om snel problemen op te sporen en problemen te identificeren die van invloed kunnen zijn op de eindgebruikerservaring.


LoadFocus bewaakt de beschikbaarheid van uw API-eindpunten en helpt u direct inzicht te krijgen in de prestaties, beschikbaarheid en functionaliteit.

REST API-bewaking

Verklein het risico op downtime


API-beschikbaarheid bijhouden


Synthetische monitoring voert periodieke tests uit.

API-uptimebewaking


Bewaak de beschikbaarheid en responstijden van uw REST API-eindpunten vanuit meerdere wereldwijde cloudlocaties.

Monitor API-problemen als een team


Gemakkelijk communiceren tussen ontwikkelaars en QA .


Monitoring van websiteprestaties

Opgelost met één platform!


Laadtesten


Bekijk hoe uw websites of API's het doen onder belasting.

JMeter Laadtesten


Voer uw JMeter-testscripts uit vanaf meerdere locaties.

Monitoring van websiteprestaties


Bewaak de inzichten en prestaties van uw website.API-uptimebewaking


Meer dan 15 locaties


Bewaak en controleer de respons van uw API's vanaf verschillende locaties over de hele wereld.

Anomaliedetectie in Monitoring


Spot gemakkelijk regressies.

Track Core Web Vitals


Bewaken van Web Vitals en Service Level Agreements (SLA).Begin met gebruiken

Krachtige Functionele API Monitoring


Ontdek problemen die ervoor kunnen zorgen dat uw applicatie, website of services uitvallen en de eindgebruikerservaring beïnvloeden.
×