Narzędzie regresji wizualnej dla witryn internetowych z chmury

Narzędzie do testowania wizualnego zwiększające pewność wdrażania. Łatwo zidentyfikuj potencjalne problemy wizualne. Bezpieczne wdrażanie, gdy wprowadzasz nowe zmiany za pomocą naszego łatwego w użyciu narzędzia do porównywania zrzutów ekranu.
Narzędzie do testowania wizualnego, które zwiększa pewność wdrożenia

Test regresji wizualnej zakończy się niepowodzeniem, jeśli różnice między dwiema stronami są większe niż ustawiony próg ("tolerancję" można ustawić w zakresie od 0% do 90%).

Łatwe przeprowadzanie testów porównawczych wizualnych

Wybierz domeny przejściowe i produkcyjne

Dodaj strony internetowe związane ze stażem i produkcją, aby przeprowadzić wzajemne porównanie wizualne
Usługa porównywania zrzutów ekranu automatycznie podświetli różnice w elementach na stronie internetowej w celu szybkiego debugowania.
Zrób zrzuty ekranu witryny i porównaj wygenerowane obrazy i zidentyfikuj różnice piksel po pikselu

Rozpocznij testowanie teraz
new-website-test

Zobacz zrzuty ekranu obok siebie

Obraz porównawczy zostanie wyświetlony obok zrzutu ekranu wyniku, który podkreśla różnice na czerwono.

Na przykład: www.example-staging.com vs. www.example.com
Spowoduje to uruchomienie porównania piksel po pikselu na każdym zrzucie ekranu strony i podświetli się, aby wyszukać różnice

Rozpocznij testowanie teraz
visual regression testing differences

Rozszerzenie Chrome z regresją wizualną

Łatwe uruchamianie wizualnych testów regresji z poziomu narzędzia rozszerzenia Chrome

Po prostu otwórz rozszerzenie i uruchom zdefiniowane testy.
Wyniki będą dostępne w ciągu kilku sekund, a to uruchomi porównanie piksel po pikselu na każdym zrzucie ekranu strony zdefiniowanym w teście i zostanie podświetlone, aby wyszukać różnice

Rozpocznij testowanie teraz
chrome extension for visual regression testing tool

Zasługujesz na

lepsze usługi testowania


Przetestuj swoje strony internetowe i interfejsy API w kilka minut.
×