Όροι Χρήσης LoadFocus

Ανανεωμένος 27 Ιουλίου 2020

Αυτή η μεταφρασμένη έκδοση παρέχεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αυτής της έκδοσης και της αγγλικής έκδοσης, η τελευταία έχει προτεραιότητα.

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα LoadFocus.com (η «Ιστοσελίδα»), την υπηρεσία δοκιμής ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε υπηρεσία της LoadFocus LTD (η «Υπηρεσία»), συμφωνείτε να είστε υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις («Όροι Υπηρεσίας»).
“LoadFocus LTD” ή «εμείς» ή «μας» αναφέρεται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της Ιστοσελίδας και παροχέα της Υπηρεσίας. Η LoadFocus LTD είναι μία εταιρεία καταχωρημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 9554514.
Η LoadFocus LTD διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, τροποποιεί ή αλλάζει τους Όρους Χρήσης από χρόνο σε χρόνο χωρίς ειδοποίηση. Οποιαδήποτε νέα δυνατότητα που ενισχύει ή βελτιώνει τον τρέχοντα Ιστότοπο ή την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων, θα υπόκειται στους Όρους Χρήσης. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου ή της Υπηρεσίας μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή θα θεωρείται δέσμευση της συγκατάθεσής σας σε αυτές τις αλλαγές και της συμφωνίας σας να είστε υπό την εποπτεία τους. Μπορείτε να επιθεωρήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή στο: Όροι Χρήσης.
Η παραβίαση ή η μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους παρακάτω όρους θα οδηγήσει στην κατάργηση του λογαριασμού σας (όπως ορίζεται παρακάτω) χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη προς εμάς. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι η LoadFocus LTD δεν θα είναι υπεύθυνη ή ευθύνεται σε εσάς για οποιαδήποτε λάθη, ανακρίσεις, ανεπιθύμητες ή επιθετικές περιπτώσεις για το περιεχόμενο με το οποίο μπορεί να αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα με δική σας ευθύνη.

Όροι Λογαριασμού

1. Πρέπει να έχετε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία.
2. Πρέπει να παρέχετε το νομικό σας πλήρες όνομα, μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ζητήθηκε για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε και να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία («Λογαριασμός»).
3. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας του Λογαριασμού σας και του κωδικού σας. Η LoadFocus LTD δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημία από την αποτυχία σας να εφαρμόσετε αυτήν την δεοντολογία ασφαλείας.
4. Είστε υπεύθυνοι για όλο το περιεχόμενο που αναρτήθηκε και για την δραστηριότητα που πραγματοποιείται κάτω από το λογαριασμό σας (ακόμα κι αν το περιεχόμενο αναρτήθηκε από άλλους που έχουν λογαριασμούς κάτω από το λογαριασμό σας).
5. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία σε εφαρμογές ή ιστοσελίδες στις οποίες δεν έχετε δικαιώματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία μόνο στις δικές σας εφαρμογές ή ιστοσελίδες. Η LoadFocus LTD δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που προκαλείται από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας σε κάποια μη εξουσιοδοτημένη εφαρμογή, /ιστοσελίδα ή κάποια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής (API).
6. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα ή την Υπηρεσία για καμία άδικη ή μη εξουσιοδοτημένη σκοπό. Δεν πρέπει να υπερβαίνετε τους κανονισμούς του κατάλληλου καθεστώτα (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) κατά την χρήση της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας.

Όροι Χρέωσης

1. Απαιτείται ένα έγκυρο πιστωτικό κάρτα για την πληρωμή Λογαριασμών. Δεν απαιτείται να παρέχετε αριθμό πιστωτικής κάρτας για δωρεάν Λογαριασμούς.
2. Η υπηρεσία εξοφλείται προκαταβολικά κάθε μήνα ή κάθε χρόνο ανάλογα με το σχέδιό σας και δεν επιστρέφεται. Δεν θα επιστραφούν ή θα δοθούν επιστροφές ή επιπλέον για μερικούς περιόδους υπηρεσίας, επιστροφές για αναβάθμιση / υποβάθμιση ή επιστροφές για μήνες που δεν χρησιμοποιήθηκαν με ένα ανοιχτό λογαριασμό. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, το σχέδιό σας θα ανανεωθεί αυτόματα στο τέλος της τρέχουσας σας περιόδου συνδρομής ή σχεδίου σε κάθε μήνα ή ετήσια βάση (ανάλογα με το σχέδιό σας) μέχρι να το ακυρώσετε σύμφωνα με το εξής «Ακύρωση και λήξη» κάτω.
3. Όλα τα τέλη δεν συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε φόρους, εξοφλήσεις ή βαρέλια που επιβάλλονται από τις αρχές φορολογίας, και θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων, εξοφλήσεων ή βαρέλιων αυτών.
4. Για οποιαδήποτε αναβάθμιση ή υποβάθμιση στο επίπεδο του σχεδίου, η πιστωτική κάρτα που δώσατε θα χρεωθεί αυτόματα με την νέα τιμή στον επόμενο κύκλο τιμολόγησης.
5. Η υποβάθμιση του λογαριασμού ή του επιπέδου σας ενδέχεται να εξαιτιάσει απώλεια περιεχομένου, δυνατοτήτων ή ικανοτήτων του λογαριασμού σας. Η LoadFocus LTD δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τέτοια απώλεια.

Ακύρωση και Λήξη

1. Είστε μόνοι σας υπεύθυνοι για την σωστή ακύρωση του λογαριασμού σας. Η αίτηση ακύρωσης του λογαριασμού σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνική δεν θεωρείται ακύρωση. Μπορείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Λογαριασμός» στην παγκόσμια μπάρα επιλογών στην κορυφή της οθόνης στην Ιστοσελίδα.
2. Όλο το περιεχόμενο του σχεδίου Pro ή Business θα αφαιρεθεί αμέσως από την Ιστοσελίδα μετά την ακύρωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να ανακτηθούν μετά την ακύρωση του Λογαριασμού σας.
3. Αν ακυρώσετε το λογαριασμό σας ή το σχέδιο πριν το τέλος της τρέχουσας πληρωμένης περιόδου, η ακύρωσή σας θα ισχύσει αμέσως και δεν θα χρεωθείτε ξανά. Δεν θα δοθούν επιστροφές για οποιαδήποτε αχρησιμοποίητη περίοδο κατά την ακύρωση.
4. Η LoadFocus LTD, μπορεί να καταργήσει το λογαριασμό σας με άμεση επίδραση και χωρίς να σας ειδοποιήσει, εάν έχετε σοβαρά υπερβείτε τους Όρους Χρήσης ή καταχρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή την υπηρεσία κατά ψευδή τρόπο. Σε περίπτωση τέτοιας κατάργησης δεν θα λάβετε επιστροφή.
5. Η LoadFocus LTD, αποκλειστικά στην κρίση της, έχει το δικαίωμα να επαναλαμβάνει ή να διακόπτει τον λογαριασμό σας και να αρνείται οποιαδήποτε και όλες τις τρέχουσες ή μελλοντικές χρήσεις της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της LoadFocus LTD, για οποιονδήποτε λόγο σε οποιαδήποτε στιγμή. Η διακοπή της Υπηρεσίας θα οδηγήσει στην απενεργοποίηση ή διαγραφή του Λογαριασμού σας ή την πρόσβασή σας στον Λογαριασμό σας και την παραίτηση και αποδέσμευση όλων των περιεχομένων στον Λογαριασμό σας. Η LoadFocus LTD διατηρεί το δικαίωμα να αρνείται την υπηρεσία σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο σε οποιαδήποτε στιγμή.

Τροποποιήσεις στην Υπηρεσία και τις Τιμές

1. Η LoadFocus LTD διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή και από στιγμή σε στιγμή να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τον Ιστότοπο ή την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα τους) με ή χωρίς ειδοποίηση.
2. Οι τιμές όλων των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο των πληρωμών μηνιαίων και ετήσιων συμβολαίων για την Υπηρεσία, μπορεί να αλλάξουν με ειδοποίηση 30 ημερών από μας. Η παραπάνω ειδοποίηση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με την δημοσίευση αλλαγών στον ιστότοπο (https://www.loadfocus.com/). Η συνέχεια χρήση της Υπηρεσίας από εσάς εκείνες θεωρείται ότι αποδέχεστε την αλλαγή τιμής.
3. Η LoadFocus LTD δεν θα είναι υπεύθυνη για εσάς ή για οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, διακοπή ή διακοπή της ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας.

Πνευματικά Δικαιώματα και Ιδιοκτησία Περιεχομένου

Όλο το περιεχόμενο ή τα υλικά που αναρτήθηκαν ή παρεχόμενα από εσάς πρέπει να συμμορφώνονται με τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ηνωμένου Βασιλείου και οποιονδήποτε άλλον εφαρμόσιμο νόμο.
2. Δεν διεκδικούμε δικαιώματα ιδιοκτησίας για περιεχόμενο ή υλικό που παρέχετε ή μεταφορτώνετε από εσάς στον Ιστότοπο ή σχετικά με την Υπηρεσία. Το περιεχόμενο ή τα υλικά που παρέχετε ή μεταφορτώνετε παραμένουν δικά σας και επιβεβαιώνετε ότι διαθέτετε όλα τα δικαιώματα σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που μεταφορτώνετε ή παρέχετε σχετικά με την Υπηρεσία ή διαθέτετε την πλήρη δύναμη, άδεια, συναίνεση και εξουσία στο περιεχόμενο ή τα υλικά που μεταφορτώνετε στον Ιστότοπο ή παρέχετε σχετικά με την Υπηρεσία. Με την ρύθμιση των σελίδων σας για να διαμοιραζόταν δημόσια, συμφωνείτε να επιτρέπετε σε άλλους να προβάλουν και να μοιράζονται το περιεχόμενο ή το υλικό σας.
3. Συμφωνείτε ότι τα υλικά ή τα περιεχόμενα που μεταφορτώνετε ή παρέχετε δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και δεν είναι σε καμία περίπτωση νομιμά για εσάς να τα μεταφορτώσετε ή να τα παράσχετε και συμφωνείτε επιπλέον να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την LoadFocus LTD, τους διοικητές, υπάλληλους και ανώτερους της ενάντια σε οποιαδήποτε και όλες τις διαταγές τρίτων, απώλεια ή βλάβη που προκαλείται από τα περιεχόμενα ή τα υλικά που μεταφορτώνετε ή παρέχετε από εσάς.
4. Η LoadFocus LTD δεν ελέγχει προαιρετικά τα περιεχόμενα, αλλά η LoadFocus LTD και οι διακεκριμένοι της έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την ευθύνη) της επιλογής τους να απορρίπτουν ή να αφαιρούν οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο μέσω της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας.
5. Η εμφάνιση και η αίσθηση της Ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία ©2020 LoadFocus LTD Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η διπλοποίηση, η διακίνηση ή η επαναφορτίζετε οποιοδήποτε τμήμα του HTML / CSS, του Javascript ή των οπτικών σχεδιαστικών στοιχείων ή των ιδεών χωρίς την εγγράφη άδεια από την LoadFocus LTD.

Γενικοί Όροι

1. Η χρήση σας της ιστοσελίδας γίνεται με μόνη σας ευθύνη. Η ιστοσελίδα και η υπηρεσία παρέχονται “καθώς είναι” και “κατά τη διαθεσιμότητα”.
2. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται μόνο σε πληρωμένους κατόχους λογαριασμού και διατίθεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Κατανοείτε ότι η LoadFocus LTD χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές ή καταστήματα και συνεργάτες φιλοξενίας για να παρέχουν την απαραίτητη υλική, λογισμικό, δίκτυα, αποθήκες και σχετικές τεχνολογίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της Ιστοσελίδας και της Υπηρεσίας.
4. Μην τροποποιείτε, προσαρμόζετε ή χάκαρετε την ιστοσελίδα ή τροποποιείτε μια άλλη ιστοσελίδα με την ιδέα να υποκαταστήσετε ψευδείς συσχετισμούς με την Ιστοσελίδα, την Υπηρεσία ή την LoadFocus LTD.
5. Συμφωνείτε να μην αντιγράφετε, διπλασιάζετε, αντιγράφετε, πουλάτε, επανεκτίνετε οποιαδήποτε ενότητα της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας, χωρίς την εξωτερική γραπτή άδεια από την LoadFocus LTD.
6. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε εντολή να αφαιρέσουμε περιεχόμενο και λογαριασμούς που περιέχουν περιεχόμενο που καταλήγουμε να είναι μη νόμιμο, ενοχλητικό, επικινδυνευτικό, διαβόητο, καταγγελλόμενο, πορνογραφικό, απαράδεκτο ή ενδεχομένως παραβιάζει την ιδιοκτησία τρίτων ή τους Όρους Χρήσης αυτούς.
7. Οποιαδήποτε λανθασμένη λέξη, φυσική, γραπτή ή άλλη κακοποίηση (συμπεριλαμβανομένων των απειλών κακοποίησης ή αποκατάστασης) οποιουδήποτε πελάτη της LoadFocus LTD, εργαζομένου, μέλους, αντιπροσώπου, διευθυντή ή συνεργάτη της θα οδηγήσει στην άμεση διακοπή του λογαριασμού σας χωρίς καμία ευθύνη της LoadFocus LTD.
8. Καταλαβαίνετε ότι η τεχνική επεξεργασία και η μετάδοση της ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου σας, μπορεί να μεταφέρεται ασφαλώς και να περιλαμβάνει (α) μεταφορές μέσω διαφόρων δικτύων και (β) αλλαγές για την συμμόρφωση και την προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις των συνδεδεμένων δικτύων ή συσκευών.
9. Μην μεταφορτώνετε, ανεβάζετε, φιλοξενείτε ή μεταδίδετε ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων μέσω σύντομης μηνυματικής υπηρεσίας (SMS) ή μηνύματα «ανεπιθύμητων μηνυμάτων» (spam).
Δεν επιτρέπεται να μεταδόσετε οποιοδήποτε worm ή virus ή οποιονδήποτε κώδικα καταστροφικής ιδιότητας.
11. Αν η χρήση του εύρους ζώνης σας υπερβαίνει τα 500 MB/μήνα ή υπερβαίνει σημαντικά τη μέση χρήση του εύρους ζώνης (όπως καθορίζεται αποκλειστικά από την LoadFocus LTD) των άλλων πελατών της LoadFocus, διατηρούμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε άμεσα τον λογαριασμό σας ή να περιορίσουμε την αποθήκευση αρχείων σας μέχρι να μειώσετε την κατανάλωση του εύρους ζώνης.
12. Η LoadFocus LTD δεν εγγυάται ότι (i) η υπηρεσία θα ικανοποιήσει τις ειδικές σας απαιτήσεις, (ii) η ιστοσελίδα ή η υπηρεσία θα είναι ασυνεχής, ευκαιριακή, ασφαλής ή ανεπαρκής, (iii) οι αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν από τη χρήση της ιστοσελίδας ή της υπηρεσίας θα είναι ακριβείς ή αξιόπιστοι, (iv) η ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή λάβατε από τη LoadFocus LTD θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες σας ή θα είναι κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο σκοπό και (v) οποιαδήποτε σφάλματα στην ιστοσελίδα ή στην υπηρεσία θα διορθωθούν.
13. Σας δηλώνετε επιφυλακτικά και συμφωνείτε ότι η LoadFocus LTD δεν θα είναι υπεύθυνη για καμία άμεση, έμμεση, παρενέργεια, ειδική ή επιπλέον ζημία, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο, ζημιών για απώλεια κέρδους, ευγένειας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων ακατάστατων ζημιών (ακόμα και αν η LoadFocus LTD έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας απώλειας ή ζημιάς), που προκύπτουν από: (i) τη χρήση ή την ανάπηρη να χρησιμοποιήσετε το Site ή την Υπηρεσία; (ii) το κόστος αγοράς αντικαταστάτων εμπορευμάτων και υπηρεσιών που προκύπτουν από οποιαδήποτε αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες αγοράζονται ή παρέχονται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που έχουν εισαχθεί μέσω ή από το Site; (iii) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλαγή των μεταφορτώσεων ή των δεδομένων σας; (iv) δηλώσεις ή συμπεριφορές οποιουδήποτε τρίτου μέρους στο Site ή την Υπηρεσία; (v) ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με το Site ή την Υπηρεσία.
14. Η αποτυχία της LoadFocus LTD να εκτελέσει ή να εφαρμόσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διατάξη των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν θα θεωρηθεί ως απαλλαγή από το δικαίωμα ή τη διατάξη αυτή. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών δημιουργούν την συνολική συμφωνία μεταξύ σας και της LoadFocus LTD και καθοδηγούν τη χρήση της Υπηρεσίας, ξεπερνώντας οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ σας και της LoadFocus LTD (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, οποιασδήποτε προηγούμενες εκδόσεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών).
15. Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να σταλούν στο contact@loadfocus.com.

×