LoadFocus Betingelser for brug

Opdateret 27. juli 2020

Denne oversatte tekst er kun til informationsformål og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne version og den engelske version har den sidstnævnte forrang.

Ved brug af LoadFocus.com-websitet (“Sitet”), websitetesttjenesten eller nogen af LoadFocus LTD’s tjenester (“Tjenesten”) accepterer du at være bundet af følgende vilkår og betingelser (“Betingelser for brug”).
“LoadFocus LTD” eller “vi” eller “os” henviser til ejeren eller operatøren af Sitet og udbyderen af Tjenesten. LoadFocus LTD er et selskab registreret i England og Wales under selskabsnummer 9554514.
LoadFocus LTD forbeholder sig ret til at opdatere, ændre eller ændre Betingelser for brug fra tid til anden uden varsel. Enhver nye funktioner, der forstærker eller forbedrer det aktuelle Site eller Service, herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer, er omfattet af Betingelser for brug. Fortsat brug af Sitet eller Service efter sådanne ændringer vil udgøre din accept af sådanne ændringer og din accept af at være bundet af ændringerne. Du kan altid se den nyeste version af Betingelser for brug på: Betingelser for brug.
Krænkelse eller overtrædelse af nogen af følgende vilkår medfører ophævelse af din konto (som defineret nedenfor) uden varsel til dig eller ansvar for os. Ved at bruge webstedet accepterer du og accepterer, at LoadFocus LTD ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig over for dig for eventuelle fejl, unøjagtigheder, stødende eller offensive indhold, som du kan blive udsat for, og du accepterer yderligere at bruge webstedet på egen risiko.

Kontobetingelser

1. Du skal være 18 år eller ældre for at bruge webstedet eller servicen.
2. Du skal angive dit juridiske fulde navn, en gyldig e-mail-adresse og eventuelle andre oplysninger, der anmodes om, for at oprette en konto til brug og adgang til servicen (”Konto”).
3. Du er ansvarlig for at opretholde sikkerhed og fortrolighed vedrørende din konto og adgangskode. LoadFocus LTD er ikke ansvarlig for nogen tab eller skade fra din manglende overholdelse af denne sikkerhedsobligation.
4. Du er ansvarlig for alt indhold, der er postet, og aktivitet, der foregår under din konto (selv når indhold er postet af andre, der har konti under din konto).
5. Du må ikke bruge webstedet eller servicen på applikationer eller websteder, hvor du ikke har rettigheder. Du kan kun bruge webstedet eller servicen på dine egne applikationer eller websteder. LoadFocus LTD er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte tab eller skade, der opstår som følge af brug af webstedet eller servicen på uautoriserede applikationer, /websteder eller programmeringsgrænseflader (APIs).
6. Du må ikke bruge webstedet eller servicen til nogen ulovlig eller uautoriseret formål. Du skal ikke i brugen af webstedet eller servicen overtræde nogen gældende love i din jurisdiktion (herunder men ikke begrænset til ophavsretslove).

Faktureringsbetingelser

1. Et gyldigt kreditkort er påkrævet til betaling af konti. Gratis konti behøver ikke at oplyse et kreditkortnummer.
1. Tjenesten faktureres forud på månedsvis eller årlig basis afhængigt af dit abonnement og er ikke-refunderbart. Der vil ikke være refunderinger eller kreditter for delvise perioder af tjenesten, opgradering/nedgradering refunderinger, eller refunderinger for måneder, der ikke bruges med en åben konto. For at undgå tvivl skal dit abonnement automatisk fornyes ved udløb af din nuværende abonnementsperiode eller plan på en rullende eller gentagende månedlig eller årlig basis (afhængigt af din plan), indtil du annullerer det i henhold til "Annullering og opsigelse" nedenfor.
2. Alle gebyrer er eksklusive af alle skatter, afgifter eller afgifter, der pålægges af skattemyndighederne, og du skal være ansvarlig for betaling af alle sådanne skatter, afgifter eller afgifter.
3. Ved enhver opgradering eller nedgradering af planniveauet vil dit kreditkort, som du har oplyst, automatisk blive faktureret til den nye sats på din næste faktureringscyklus.
4. Nedgradering af din konto eller plan kan medføre tab af indhold, funktioner eller kapacitet på din konto. LoadFocus LTD accepterer ikke noget ansvar for sådant tab.

5. Annullering og opsigelse

1. Du er alene ansvarlig for korrekt at annullere din konto. En e-mail eller telefonanmodning om at annullere din konto anses ikke for annullering. Du kan annullere din konto når som helst ved at klikke på "Konto link" i den globale navigationslinje øverst til højre på skærmen på siden.
2. Alle dine Pro eller Business-planindhold fjernes straks fra siden ved annullering. Denne information kan ikke genskabes, når din konto annulleres.
3. Hvis du annullerer din konto eller plan før udløbet af din nuværende betalte periode, træder din annullering straks i kraft, og du bliver ikke opkrævet igen. Der gives ingen refunderinger for eventuelle ubrugte perioder ved annullering.
4. LoadFocus LTD kan med øjeblikkelig virkning og uden varsel til dig opsige din konto, hvis du groft tilsidesætter vilkårene for service eller misbruger uretmæssigt eller misbruger siden eller tjenesten. I tilfælde af sådan opsigelse vil du ikke modtage en refusion.
5. LoadFocus LTD har i alene skøn ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver nuværende eller fremtidig brug af tjenesten eller nogen anden LoadFocus LTD-tjeneste af enhver grund på ethvert tidspunkt. Sådan opsigelse af tjenesten vil resultere i deaktivering eller sletning af din konto eller dit adgang til din konto og ophævelse og afståelse af alle indhold i din konto. LoadFocus LTD forbeholder sig ret til at nægte service til enhver for enhver grund på ethvert tidspunkt.

Modifikationer af tjenesten og priser

1. LoadFocus LTD forbeholder sig ret til når som helst og fra tid til anden at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, webstedet eller tjenesten (eller en del deraf) med eller uden varsel.
2. Priserne for alle tjenester, herunder men ikke begrænset til abonnementsplaner til månedlige og årlige abonnementer til tjenesten, er underlagt ændringer med 30 dages varsel fra os. Sådant varsel kan leveres når som helst ved at offentliggøre ændringerne på webstedet (https://www.loadfocus.com/). Din fortsatte brug af tjenesten efterfølgende udgør din accept af sådanne prisændringer.
3. LoadFocus LTD er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller ophør af webstedet eller tjenesten.

Ophavsret og ejerskab af indhold

1. Alle indhold eller materialer, der er indsendt eller leveret af dig, skal overholde det britiske ophavsret og enhver anden gældende lovgivning.
2. Vi påstår ikke intellektuelle ejendomsrettigheder over indhold eller materiale, som du har leveret eller uploadet til webstedet eller i forbindelse med tjenesten. Indholdet eller materialerne, du leverer eller uploader, forbliver dine, og du bekræfter, at du ejer alle rettigheder til enhver indhold eller materialer, der er uploadet eller leveret af dig, eller ellers har fuld magt, licens, samtykke og myndighed i indholdet eller materialerne, du uploader til webstedet eller leverer i forbindelse med tjenesten. Ved at indstille dine sider til at deles offentligt, accepterer du, at andre kan se og dele dit indhold eller materiale.
3. Du accepterer, at materialerne eller indholdet, der er uploadet eller leveret af dig, ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, og er på ingen måde ulovlige for dig at uploade eller levere, og du accepterer yderligere at holde LoadFocus LTD, dens ledere, direktører, ansatte og agenter skadesløse mod enhver tredjeparts krav, tab eller skade, der opstår som følge af indholdet eller materialerne, der er uploadet eller leveret af dig.
4. LoadFocus LTD forhåndskontrollerer ikke indhold, men LoadFocus LTD og dets designat har ret (men ikke forpligtelsen) efter eget skøn til at nægte eller fjerne ethvert indhold, der er tilgængeligt via webstedet eller tjenesten.
5. Udseendet og følelsen af webstedet er copyright ©2020 LoadFocus LTD Alle rettigheder forbeholdes. Du må ikke duplikere, kopiere eller genbruge nogen del af HTML / CSS, Javascript eller visuelle designelementer eller koncepter uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LoadFocus LTD.

Generelle Vilkår

1. Din brug af webstedet er på eget ansvar. Webstedet og tjenesten leveres som "som det er" og "som det er tilgængeligt".
2. Teknisk support leveres kun til betalende kontoindehavere, og er kun tilgængelig via e-mail.
3. Du forstår, at LoadFocus LTD bruger tredjepartsleverandører eller forhandlere og hostingpartnere for at give den nødvendige hardware, software, netværk, opbevaring og relateret teknologi, der kræves for at køre webstedet og servicen.
4. Du må ikke ændre, tilpasse eller hacke webstedet eller ændre en anden hjemmeside, så det falsk antyder, at det er forbundet med webstedet, servicen eller LoadFocus LTD.
5. Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, gen sælge eller udnytte nogen del af webstedet eller tjenesten uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra LoadFocus LTD.
6. Vi kan, men har ingen forpligtelse til, at fjerne indhold og konti, der indeholder indhold, som vi i vores eneste skøn vurderer er ulovligt, stødende, truende, forsætligt ærekrænkende, pornografisk, anstødeligt eller på anden måde upassende eller krænker tredjeparts immaterielle rettigheder eller disse Servicevilkår.
7. Verbalt, fysisk, skriftligt eller andet misbrug (herunder trusler om misbrug eller hævn) af en LoadFocus LTD-kunde, medarbejder, medlem, agent, direktør eller officer vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af din konto uden nogen erstatningsansvar for LoadFocus LTD.
8. Du forstår, at den tekniske behandling og transmission af webstedet eller tjenesten, herunder dit indhold, kan overføres ukrypteret og involvere (a) transmissioner over forskellige netværk; og (b) ændringer for at overholde og tilpasse tekniske krav til tilsluttede netværk eller enheder.
9. Du må ikke uploade, poste, hoste eller overføre uopfordret e-mail, kortbeskedstjeneste (SMS) eller "spam"-meddelelser.
Du må ikke overføre nogen orme eller virus eller nogen kode af en ødelæggende karakter.
11. Hvis din båndbreddeforbrug overstiger 500 MB/måned, eller betydeligt overstiger det gennemsnitlige båndbreddeforbrug (som udelukkende bestemmes af LoadFocus LTD) af andre LoadFocus-kunder, forbeholder vi os ret til øjeblikkeligt at deaktivere din Konto eller begrænse din filhosting, indtil du kan reducere din båndbreddeforbrug.
12. LoadFocus LTD garanterer ikke, at (i) Service vil opfylde dine specifikke krav, (ii) Site eller Service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri, (iii) resultater, der kan opnås ved brug af Site eller Service, vil være nøjagtige eller pålidelige, (iv) kvaliteten af eventuelle produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, du køber eller opnår fra LoadFocus LTD, vil opfylde dine forventninger eller være egnet til et bestemt formål, og (v) eventuelle fejl i Site eller Service vil blive rettet.
13. Du accepterer udtrykkeligt og erklærer hermed, at LoadFocus LTD ikke er ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige, særlige, følgevirkninger eller eksemplariske skader, herunder, men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, godt omdømme, brug, data eller andre immaterielle tab (selvom LoadFocus LTD har været rådgivet om muligheden for sådanne tab eller skader), som følge af: (i) brugen eller manglende evne til at bruge webstedet eller tjenesten; (ii) omkostningerne ved indkøb af erstatningsvarer og tjenester som følge af nogen varer, data, oplysninger eller tjenester, der er købt eller opnået eller beskeder, der er modtaget eller transaktioner, der er indgået gennem eller fra webstedet; (iii) uautoriseret adgang til eller ændring af dine transaktioner eller data; (iv) udsagn eller adfærd fra en tredjepart på webstedet eller tjenesten; (v) eller nogen anden sag vedrørende webstedet eller tjenesten.
14. LoadFocus LTD's manglende evne til at håndhæve eller gennemføre nogen ret eller bestemmelse i Servicevilkårene udgør ikke en fritagelse for sådan ret eller bestemmelse. Servicevilkårene udgør hele aftalen mellem dig og LoadFocus LTD og regulerer din brug af Service, og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og LoadFocus LTD (herunder, men ikke begrænset til, eventuelle tidligere versioner af Servicevilkårene).
15. Spørgsmål vedrørende Servicevilkårene skal sendes til kontakt på loadfocus dot com.

×